×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2022 Yılı Birim Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında birimimiz faaliyetlerini iyileştirmeye açık yönlerinin tespit edilmesi ve çözüme yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Birim DışPaydaş Memnuniyet Anketi" yayınlanmıştır.


16 Aralık 2022 Cuma