×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon-Vizyon
Misyon-Vizyon

MİSYON

        Üniversitemize bağlı birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarını yasal mevzuatlar çerçevesinde en etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

VİZYON

        Gelişime ve yeniliklere açık, işinde uzman personel ile vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkartan örnek bir başkanlık olmak.

DEĞERLERİMİZ

• Başkanlığımızın değerleri;
• Toplumsal yararlılık
Çağdaşlık
• Yenilikçilik ve yaratıcılık
• Katılımcılık
• Güvenilirlik
• Şeffaflık, hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.