×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44' üncü maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kontrol Kanunu'nun 'Mal Yönetiminde Etkililik ve Sorumluluk' başlıklı 48'inci maddesinde "Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar.

Bu ilke doğrultusunda Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Taşınırların edinme, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre takibi yapılır.

Edinimi yapılan “Satın Alma, Devir. Bağış, Üretim” Muayene ve kabulü yapılmış taşınırlar kayda esas belgelerle “Onay Belgesi, fatura tutanak vb.” Taşınır Kod listesindeki hesap kodlarına göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydı yapılır.

Üniversitemizin Harcama birimleri ile bağlı birimlerden Taşınır istek belgesi veya üst yazı ile malzeme istekleri Başkanlığımıza gelir. Malzeme ihtiyaçlarının gelmesiyle harekete geçen Başkanlık gelen talepleri Depomuzda mevcut olan malzemeler; kurallara uygun biçimde ihtiyaç birimlerine teslim edilir. İstenen Malzeme depoda yoksa veya tükenmek üzere ise; Temin edilmesi için Satın Alma Şube Müdürlüğüne satın alma istek belgesi ile başvurulur. Satın Alma Müdürlüğü tarafından alınan muayene ve kabulü yapılan malzemeler Kuralına uygun şekilde depoya girişi yapılarak muhafaza edilir.

KBS TKYS GİRİŞ İŞLEMLERİ

  • Satınalma Girişleri
  • Kurumlar arası Devir Alma İşlemleri
  • Harcama birimleri arası Devir Alma İşlemleri

KBS TKYS ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

  • Kayıttan düşme
  • Tüketim malzemeleri çıkış işlemleri.
  • Kurumlar arası devretme
  • Harcama birimleri arası devretme işlemi yapılmaktadır.