×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

  • Üniversitemizin, temizlik ve ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması,
  • Üniversite makam ve hizmet araçlarının her an çalışır vaziyette olmasını sağlamak,
  • Araçlar göreve çıkmadan önce görevlendirme formlarını düzenlemek,
  • Araçların sevk ve idaresinde 237 Sayılı Taşıt Kanununa uymak,
  • Temizlik malzemelerin stok durumunu tespit etmek ve ihtiyaç duyulacak temizlik malzemelerinin temini için satın alma birimine bildirmek,
  • İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak.