×
TUR
KAYÜ Anasayfa
2 Kalem Malzeme Alımı

2 Kalem Malzeme Alımı

Açıklamalar:

Son Teklif Verme Tarihi: 13.11.2022 Saat 17:30

Teklifler kaşeli imzalı olarak imid@kayseri.edu.tr adresine gönderilebilir.

İletişim: 0352 432 32 30

Kayseri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi gereği yapılacak olan doğrudan temin alımları EKAP Doğrudan Temim Arama Sayfasından ilana çıkılacaktır.

2 Kalem Malzeme Alım ilanı için aşağıdaki link ve DT numarası ile görüntüleme sağlanmaktadır.

Ekap Doğrudan Temin Arama Sayfası

DT No: 23DT1252784


07 Kasım 2023 Salı