×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Güvenlik Kart Yenileme İşi

Güvenlik Kart Yenileme İşi

Açıklamalar:

Son Teklif Verme Tarihi: 08.12. 2023 Saat 17:00

Teklifler kaşeli imzalı olarak imid@kayseri.edu.tr adresine gönderilebilir.

İletişim: 0352 432 32 30

Kayseri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi gereği yapılacak olan doğrudan temin alımları EKAP Doğrudan Temim Arama Sayfasından ilana çıkılacaktır.

Güvenlik Kart Yenileme İşi ilanı için aşağıdaki link ve DT numarası ile görüntüleme sağlanmaktadır.

Ekap Doğrudan Temin Arama Sayfası

DT No: 23DT1390118


29 Kasım 2023 Çarşamba