×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Sandık Tip Derin Dondurucu Alımı

Sandık Tip Derin Dondurucu Alımı

Açıklamalar:

Son Teklif Verme Tarihi: 19.10.2022 Saat 17:00

Teklifler kaşeli imzalı olarak imid@kayseri.edu.tr adresine gönderilebilir.

İletişim: Şaban HÖKELEK / 0352 432 32 30

Kayseri Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi gereği yapılacak olan doğrudan temin alımları EKAP Doğrudan Temim Arama Sayfasından ilana çıkılacaktır.

Sandık Tip Derin Dondurucu Alımı ilanı için aşağıdaki link ve DT numarası ile görüntüleme sağlanmaktadır.

Ekap Doğrudan Temin Arama Sayfası


 DT No: 22DT1068781


10 Ekim 2022 Pazartesi