×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Birim Kalite Politikası
Birim Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Birimimiz üniversitemizin bütçe imkanları çerçevesinde eğitim, öğretim, araştırma ve proje faaliyetlerini destekleyici ve geliştirici makine teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak,

• Tüm süreçlerde okullarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin etkili ve verimli bir şekilde karşılamak,

• Şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilir bir şekilde işlemleri tesis etmek,

• Kalite politikamız çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile desteklemek ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.

• Üniversitemiz merkez kampüsü ve mevcut diğer birimlerin temizlik hizmetlerinin planlanması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.