×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Akademik Birimlerindeki Gerçekleştirme Görevlileri ve Satınalma Personeline EKAP Doğrudan Temin Sistemin Uygulaması Eğitimi Verildi

1 Şubat 2022 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabilmesine yönelik uygulama devreye alınmıştır.

Bu Kapsamda İdari ve Mali İler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda Daire Başkanlığımız Personeli tarafından Üniversitemiz akademik birimlerindeki Gerçekleştirme Görevlileri ve Satınalma Personeline yeni sistemin uygulaması eğitimi verildi.


30 Mart 2022 Çarşamba